OBČINSKI SVET OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V MANDATU 2022-2026

OBČINSKI SVET OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V MANDATU 2022-2026
Slavko (Lojze) Pucelj

SLAVKO (LOJZE) PUCELJ
Izvoljen v 1. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Avguštine, Dolšce in Oštrc.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo – predsednik
– Odbor za zaščito in reševanje
– Statutarno pravna komisija
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 344 324 ali po e-pošti: slavko.pucelj@gmail.com

MATEJ KUHAR
Izvoljen v 2. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za finance in občinsko premoženje
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem – predsednik
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 792 344 ali po e-pošti: kuhar.matej.s.p@gmail.com

Mihaela Kegljevič

MIHAELA KEGLJEVIČ
Izvoljena v 3. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za finance in občinsko premoženje- predsednica
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja
– Statutarno pravna komisija – predsednica
Vaše predloge in pobude ji lahko sporočite na tel. št. 031 501 000 ali po e-pošti: mihaela.kegljevic@gmail.com

Primož Kadunc

PRIMOŽ KADUNC
Izvoljen v 3. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino
– Odbor za zaščito in reševanje – predsednik
– Komisija za reševanje vlog in pritožb
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 826 700 ali po e-pošti: kaduncprimoz@gmail.com

MARJAN JELENIČ
Izvoljen v 4. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja – predsednik
– Komisija za reševanje vlog in pritožb
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 568 441 ali po e-pošti: jelenic@zaman.si

Alja Pincolič

ALJA PINCOLIČ
Izvoljena v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednji odbor in komisiji:
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude ji lahko sporočite na tel. št. 031 531 069 ali po e-pošti: alja.pincolic@gmail.com

MATJAŽ KROŠL
Izvoljen v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje odbore in komisijo:
– Odbor za finance in občinsko premoženje
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Odbor za zaščito in reševanje
– Komisija za reševanje vlog in pritožb – predsednik
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 841 309 ali po e-pošti: matjazkrosl@gmail.com

Alen Lenič

ALEN LENIČ
Izvoljen v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino – predsednik
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – predsednik
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 070 726 279 ali po e-pošti: lenic97@gmail.com

RENATA KUS PISEK
Izvoljena v 6. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Grič in Orehovec.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednje komisije:
– Statutarno pravna Komisija
– Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude ji lahko sporočite na tel. št. 031 516 336 ali po e-pošti: renata.kus@guest.arnes.si

Jakob Gašpir

JAKOB GAŠPIR
Izvoljen v 7. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisiji:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
– Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami – predsednik
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 051 851 182 ali po e-pošti: jakob.gaspir@gmail.com