Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v mandatu 2018-2022

Anton Jarkovič
Izvoljen v 1. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Avguštine, Dolšce in Oštrc.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Komisija za občinska priznanja, prireditve in sodelovanje z občinami
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 722 734 ali po e-pošti: anton.jarkovic@gmail.com

Matej Kuhar
Izvoljen v 2. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za finance in občinsko premoženje
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 792 344 ali po e-pošti: kuhar.matej.s.p@gmail.com

Robert Zagorc
Izvoljen v 3. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednji odbor in komisiji:
– Odbor za zaščito in reševanje
– Statutarno pravna komisija
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 031 862 565 ali po e-pošti: robert.zagorc@renault.com

Primož Kadunc
Izvoljen v 3. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino
– Odbor za zaščito in reševanje
– Komisija za reševanje vlog in pritožb
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 041 826 700 ali po e-pošti: kaduncprimoz@gmail.com

Matjaž Jakše
Izvoljen v 4. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje odbore in komisijo:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino
– Odbor za finance in občinsko premoženje
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 031 847 178 ali po e-pošti: colaric-jakse@siol.net

Jože Kržičnik
Izvoljen v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednji odbor in komisije:
– Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Statutarno pravna komisija
– Komisija za reševanje vlog in pritožb
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 031 516 511 ali po e-pošti: joze.krzicnik75@gmail.com

Melita Skušek
Izvoljena v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednji odbor in komisijo:
– Odbor za družbene dejavnosti in mladino
– Komisija za občinska priznanja, prireditve in sodelovanje z občinami
Vaše predloge in pobude ji lahko sporočite na tel. št. 031 678 180 ali po e-pošti:
melita.skusek@gmail.com

Blaž Zagorc
Izvoljen v 5. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za finance in občinsko premoženje
– Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
– Komisija za občinska priznanja, prireditve in sodelovanje z občinami
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 031 325 505 ali po e-pošti: abi.zagorc@gmail.com

Tone Hodnik
Izvoljen v 6. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Grič in Orehovec.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednji odbor in komisiji:
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja
– Komisija za reševanje vlog in pritožb
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 031 363 401 ali po e-pošti: toni.hodnik@gmail.com

Janez Gunde
Izvoljen v 7. volilni enoti v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednja odbora in komisijo:
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja
– Odbor za zaščito in reševanje
– Statutarno pravna komisija
Vaše predloge in pobude mu lahko sporočite na tel. št. 030 626 667 ali po e-pošti: janez.gunde1@gmail.com