Kostanjevica na Krki - Logotip

Objava 3 Javnega poziva LAS Posavje ESPR

Obveščamo vas, da je bil 11. februarja 2019 objavljen 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Podorobna predstavitev javnega poziva bo v sredo, 6. marca 2019, ob 11.30 uri v sejni sobi Občine Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 5.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani LAS Posavje http://www.las-posavje.si/aktualni.html.

Obveščamo vas, da smo na podlagi sklepa I/8 DOP-2018 iz 8. dopisne seje upravnega odbora LAS Posavje Sklep v ponedeljek, 4. marca 2019, na naši spletni strani objavili spremembo razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

NOVA razpisna dokumentacija se nahaja na naslednji povezavi: http://www.las-posavje.si/3-javni-poziv-espr.html

Manuela Bojnec
Višja svetovalka / Senior Adviser
Regionalna razvojna agencija Posavje /Regional Development Agency Posavje
CKŽ 2
8270 KRŠKO