Obvestilo o pričetku popisa morebitne škode na stvareh zaradi posledic poplav in neurja v začetku avgustu 2023

16. 8. 2023 5