STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ZA »Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1«

2. 6. 2023 9
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog