JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

5. 4. 2023 9