Vzpostavitev območja omejene hitrosti (cona 30 km/h) v t.i. novem naselju

29. 9. 2023 12