Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas

6. 10. 2022 3