POSLOVANJE KRAJEVNEGA URADA KOSTANJEVICA – za potrjevanje podpor volivcev

20. 9. 2022 5