Obvestilo o Javni razgrnitvi in javni obravnavi območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Brežice in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

24. 8. 2022 3