Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ na podlagi izdanih odločb FURS-a

1. 9. 2021 8