Zakonodajni referendum o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Kostanjevica na Krki

14. 6. 2021 4