Slovo Lada Smrekarja, prvega direktorja Galerije Božidar Jakac

4. 12. 2020 8