Del načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki

15. 9. 2020 6