Obvestilo o delnih zaporah na javnih poteh JP693221 Oštrc – Avguštine, JP693231 Žolnir – Črneča vas in JP693222 Avguštine – Sv. Mohor

24. 4. 2020 3