DEL NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI

31. 3. 2020 5