Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, lista “A”

23. 11. 2018 4