Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki

1. 3. 2018 5