Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

20. 11. 2017 9