POZIV- Imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice

30. 10. 2017 3