Odgovor na članek v Dolenjskem listu št. 13 z dne 30.03.2017 z naslovom “Pismo ministrstva županu in svetu”

6. 4. 2017 6