Poziv uporabnikom, ki se s pitno vodo oskrbujete iz javnih vodovodnih sistemov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki

16. 1. 2017 6