Rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo

13. 10. 2016 4