Javna objava predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki

24. 12. 2015 2