Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Kostanjevica na Krki

16. 11. 2015 4