Anketni vprašalnik: POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI

13. 11. 2015 3