Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

30. 7. 2015 4