Javna objava predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

10. 7. 2015 2