Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Kostanjevica na Krki

5. 6. 2014 5