Objava stališč do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN 3

1. 7. 2024 Matej K. (Občinska uprava) 88