Kostanjevica na Krki - Logotip

Pomoč ljudem v duševnih težavah in stiski – Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija

V času širjenja koronavirusa in razglasitve epidemije številni občutijo zaskrbljenost, tesnobo in strah. Še posebej ranljiva skupina so v tem času ljudje s težavami v duševnem zdravju.
Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija ima v Brežicah že več let pisarno za informiranje in svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki pokriva občino Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki. Ker se zavedajo, da trenutna situacija prinaša ogromno stisk ljudi, kar opažajo tudi s strani njihovih uporabnikov, so pripravljeni pomagati in prisluhniti tudi ostalim občanom, ki bi si želeli pogovora. V smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa je izvajanje njihovih programov omejeno na psihosocialno pomoč in informiranje preko telefona in elektronske pošte. Pokličete jih lahko od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski številki 070 550 669 ali pišete na e- naslov: janja.jurecic@ozara.org.