Obvestilo o delnih zaporah na javnih poteh JP693221 Oštrc – Avguštine, JP693231 Žolnir – Črneča vas in JP693222 Avguštine – Sv. Mohor

Izvajalec del GVO d.o.o. obvešča, da bo v obdobju od 28.4.2020 do 31.8.2020 zaradi gradnje infrastrukture v občini Kostanjevica na Krki urejena začasna prometna ureditev na območju naselja Oštrc. Postavljene bodo premične delne zapore na javnih poteh JP693221 Oštrc – Avguštine, JP693231 Žolnir – Črneča vas in JP693222 Avguštine – Sv. Mohor.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana.