Obvestilo o Javni razgrnitvi in javni obravnavi območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Brežice in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

Obvestilo si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
obvestilo o “Javni razgrnitvi in javni obravnavi območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Brežice in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave” Prenesi