Obvestilo o obnovi vodovoda in cestni zapori na Grajski cesti

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

 

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-15/2022-2, z dne 08.08.2022
Vrsta zapore: Popolna in delna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban (delna) in JP 693 191 Kostanjevica-Boršt (popolna)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 08.08.2022 do 30.11.2022
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Grafični prikaz zapore: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban (delna) in JP 693 191 Kostanjevica-Boršt (popolna)