Kostanjevica na Krki - Logotip

Obvestilo o popisu škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi tudi v občini Kostanjevica na Krki.

Popis bo v občini Kostanjevici na Krki izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Kostanjevica na Krki na telefonsko številko 08 20 50 617 in sicer najkasneje do 27. januarja 2021 do 15. ure ter sporočijo sledeče podatke: ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

  • Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom
  • Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.
  • Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v obrazec 3 – uničen objekt in obrazec 4 – delna škoda na objektih.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.