Kostanjevica na Krki - Logotip

Obvestilo o poplavljanju

Spoštovane občanke, cenjeni občani občine Kostanjevica na Krki!

Štab CZ Občine Kostanjevica na Krki obvešča vse prebivalce otoka in okolice v neposredni bližini reke Krke in ostalih vodotokov, da nivo Krke hitro narašča in se v naslednjih urah pričakuje poplavljanje. Prosimo vas, da ravnate samozaščitno in iz vseh pritličnih prostorov umaknete vrednejše predmete.

V kolikor pri tem potrebujete pomoč ali protipoplavne vreče, se obrnite na poveljnika CZ, Mira Drobniča na tel. št. 041 396 288.

Pa srečno vsem skupaj.

Štab CZ
Občine Kostanjevica na Krki

Datum: 05.08.2023