Kostanjevica na Krki - Logotip

Obvestilo o pričetku popisa morebitne škode na stvareh zaradi posledic poplav in neurja v začetku avgustu 2023

Občina Kostanjevica na Krki poziva občane, ki so v poplavah in neurju v začetku avgusta 2023 utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (ne na pridelkih) in objektih, da jo prijavijo do vključno 8. septembra 2023. Popis morebitne škode zaradi močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. ter med 17. in 25. julijem 2023 ni del tega poziva, ta je bil objavljen predhodno!

Občani izpolnjene obrazce nastalih poškodb s priloženimi fotografijami pošljete na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na Krki ali pa jih v času uradnih ur oddate osebno na sedežu Občine:
OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče zaradi plazenja, od mulja in kamenja, ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)
OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah – uničen objekt
OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah

V obrazec se vpišejo osnovni podatki. Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju. Zaradi lažjega dogovora glede ogleda in ocene škode naj občani na obrazec pripišejo telefonsko številko ter dopišejo številko transakcijskega računa za morebitno izplačilo odškodnine.

Pripeti dokumenti
OBRAZEC 1 – OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
OBRAZEC 5 – Ocena-skode-na-gradbenih-inzenirskih-objektih-povzrocene-po-naravni-nesreci Prenesi
OBRAZEC 4 – Ocena-delne-skode-na-stavbah-povzrocene-po-naravni-nesreci Prenesi
OBRAZEC 3 – Ocena-skode-na-stavbah-povzrocene-po-naravni-nesreci Prenesi