Obvestilo o urejanju kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki

Občini Krško in Kostanjevica na Krki načrtujeta do leta 2023 urediti kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Ker pa bo potrebno na trasi kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, bodo izbrani izvajalci v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti. Kolesarske povezave so načrtovane od občine Krško do občine Kostanjevica – do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti v skupni dolžini 19,955 km.

Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne
cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se naveže na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve. V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej – Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se naveže na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljuje ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.