Obvestilo o zapori občinske javne ceste 15.7.2022

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-13/2022-2, z dne 04.07.2022
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II,
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 15.07.2022 od 21.00 do 02.00 ure in 16.07.2022 od 20.00 do 03.00 ure
Vzrok za zaporo: Prireditev »KOSTANJEVIŠKA NOČ«
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Etnološko društvo Prforcenhaus, Kostanjevica na Krki
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Zapora občinske ceste 15.7.2022