Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bomo v četrtek 4.7.2019 izvedli delno zaporo na cesti LC 191251 Kostanjevica – Ivanjše – V. Vodenice – V. Ban (Grajska cesta in Vodeniška cesta),
ki se bo fazno prestavljala.

Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del.