Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek 26.8.2019 izvedli popolno zaporo nekategorizirane javne poti na parc. Št. 785/5, k.o. Kostanjevica – pot do čistilne naprave, zaradi izvedbe podboja.

Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del.