Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban (na Vodeniški ulici)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.10.2020
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP d.d. (podizvajalec Luštek Marko s.p.)
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz