Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-21/2020-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Ivanše-Velike Vodenice-Veliki Ban
Odsek/potek/stacionaža: Po posameznih fazah
Trajanje zapore: 14.09.2020 do 05.10.2020
Vzrok za zaporo: Sanacija Cestišča
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP Brežice d.d., Matjaž Resnik
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz