Obvestilo o zapori ceste; JP 693221 Oštrc-Avguštine, JP m693231 Žolnir-Črneča vas in JP 693222 Avguštine-Sveti Mohor, na območju naselja Oštrc

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-8/2020-2
Vrsta zapore: Delna premična zapora
Cesta: JP 693221 Oštrc-Avguštine, JP m693231 Žolnir-Črneča vas in JP 693222 Avguštine-Sveti Mohor, na območju naselja Oštrc
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 18.06.2020-31.08.2020
Vzrok za zaporo: Dela na telekomunikacijskem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO d.o.o., Miran Štimpfel
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz: