Obvestilo o zapori ceste JP 693258 Kluce-Oštrc

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-6/2021-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: JP 693258 Kluce-Oštrc
Odsek/potek/stacionaža:
Trajanje zapore: 13.05.2021 med 12 in 16 uro
Vzrok za zaporo: Tehnični pregled traktorjev
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Avto KRKA
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole