Obvestilo o zapori ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas, JP 693231 Žolnir-Črneča vas, JP 693232 Črneški vrh

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-1/2021-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas, JP 693231 Žolnir-Črneča vas, JP 693232 Črneški vrh
Odsek/potek/stacionaža: Po posameznih fazah na območju Črneče vasi
Trajanje zapore: 15.03.2021 do 30.09.2021
Vzrok za zaporo: Dela na optičnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO d.o.o.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole