Zapora ceste Zapora - LC 191331 Stara drzavna cesta I

Obvestilo o zapori ceste LC 191331 Stara državna cesta I

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191331 Stara državna cesta I
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 16.02.2023
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Zapora ceste Zapora - LC 191331 Stara drzavna cesta I