Obvestilo o zapori ceste LC 191331 Stara državna cesta

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-5/2021-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191331 Stara državna cesta
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu (Kambičev trg 3)
Trajanje zapore: 10.05.2021 do 25.06.2021
Vzrok za zaporo: Sanacija fasade
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Nataša Piletič
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz