Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191332 Stara državna cesta II

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-23/2021-2
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191332 Stara državna cesta II
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 04.07.2021 do 09.00 do 13.00 ure
Vzrok za zaporo: Izvedba nove maše
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Matej Drobnič
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz