Obvestilo o zapori občinske ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban in LC 191331 Državna cesta
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.01.2022 do 18.03.2022
Vzrok za zaporo: Dela na elektro omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Elektro Celje d.d.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz: